Centro Gallego de Santa Cruz de Tenerife

Segundo recollen os seus estatutos a institución ten como finalidades:

  • Promover e fomentar o intercambio cultural, social e cívico entre Galicia e Canarias.
  • Manter un nexo de unión entre os galegos residentes nas Illas, apoiando e socorrendo a aqueles que por falta de recursos ou medios económicos, o suxeitos a discapacidades físicas e psíquicas necesiten da súa axuda.
  • Colaborar con outras entidades benéficas ofrecendo apoio moral e económico de acordo coas súas posibilidades.